مقالات

ضدعفونی کننده ها

ضدعفونی کننده ها

عموما" ضدعفونی کننده ها را می توان به هفت گروه اصلی تقسیم بندی کرد که عبارتند از : ۱- الکلها ۲- هالوژنها ۳- ترکیبات چهارتایی آمونیاک ۴- فنلها ۵- قطرانهای زغال سنگ ۶- آلدئیدها ۷- عوامل اکسیدکننده 🚨خصوصیات هر یک به شرح زیر می باشد👇 🚀الکلها ( ایزوپروپیل یا ...

نکاتی درباره ویتامین ها

نکاتی درباره ویتامین ها

🔼 ویتامینD3 با افزایش دادن جذب کلسیم وفسفات از روده نرمی استخوان رادرمان و پیشگیری می کند..همچنین ویتامینD3 دفع کلسیم و فسفات را ازطریق مدفوع کاهش میدهد.ویتامین D3 یاکلدکلسیفرول به عنوان مکمل برای پرندگان مبتلا به کمبودکلسیم استفاده می شود 🔼 مکمل جیره با ویتامینC اثرحمایتی علیه ...

نقش اسیدهای آمینه در تغذیه طیور

نقش اسیدهای آمینه در تغذیه طیور

ا اسید آمینه ترئونین در تغذیه طیور چه نقشی دارد؟ از آنجایی که اسید آمینه ترئونین پس از متیونین و لیزین سومین اسید آمینه محدود کننده در جیره طیور میباشد، بنابراین استفاده از اسید آمینه ترئونین در جیره طیور این اجازه را به دامپزشکان و متخصصان تغذیه میدهد که ...